Automatické obrazce, textová pole

24.01.2012 20:48

Vytvoř podle tahák s přehledem vzorců za obrazců či textových polí

vzor zde Tahak.pdf (68,4 kB

vytvořený wordowskýdokument uložte do složky Makovsky

 

zdroj https://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/ word.htm

Kontakt

Mgr. Josef Makovský

makovsky.j@szds-oa.cz

Vyhledávání