Odpovídáme na dotaz

08.04.2010 22:15

do předtisku se svislými odvolacími údaji napište podle zadání (viz příloha) odpověď na dotaz

Zadání pro obchodní dopis_2.doc (26 kB)

dopis vytiskněte (opět konzultujte případné chyby)

Kontakt

Mgr. Josef Makovský

makovsky.j@szds-oa.cz

Vyhledávání