Odvolávka a přepravní dispozice

01.12.2010 21:56

Píšete obchodní dopis, ve kterém zpřesňujete údaje z rámcové kupní smlouvy (tzn. uzavřeli jste jako firma dlouhodobou smlouvu a nyní údaje konkrétizujete pro jeden z Vašich závodů). V tomto dopise také uvádíte údaje pro dopravu objednaného zboží.

 

Obchodní dopis vytiskněte a odevzdejte.

 

  • píšete odvolávku a přepravní dispozici jménem firmy Benefit Praha, Lucemburská 23/7, 151 34  Praha 15
  • adresátem je firma Union, a. s., 417 03 Dubí u Teplic, Novosedlická 124 
  • tento dopis posíláte na základě dohody v kupní smlouvě č. 191 ze dne 3. 3. 2010
  • zpřesňujete dodávku skelné vaty na první čtvrtletí následujícího roku, požadujete zaslání 20 rolí skelné vaty ROTAFLEX síly 30 mm drahou jako kusovou zásilku, a to do závodu 02, 266 01 Beroun, Pražská 24, železniční stanice Beroun
  • požadujete, aby adresát oznámil tomuto závodu na faxové číslo 311 242 242 odeslání zásilky v den naložení 
  • naše značka je 903/12-Ba, telefon a fax 311 245 245, e-mail barta@benefit.cz, vyřizujete Vy, datum odeslání je dnes, dopis podepíše Jiří Bárta, vedoucí zásobování

Kontakt

Mgr. Josef Makovský

makovsky.j@szds-oa.cz

Vyhledávání