Opakování obchodního dopisu - č. 2

22.09.2010 11:43

mustr_adresa.doc (26 kB)

vyberete ze zadání, které dostanete ve vyučovací hodině, relevantní informace a doplníte odvolací údaje

důsledně v tomto případě používejte datum ve formátu 2010-09-31 (rok-měsíc-den) 

Kontakt

Mgr. Josef Makovský

makovsky.j@szds-oa.cz

Vyhledávání