Písemná práce "Písemnosti při porušování obchodních smluv1"

16.02.2011 20:59

Dole stahujte zadání písemné práce, soubor si uložte do své složky na disku C:.

Teprve potom si soubor doc. otevřete a vypracujte odpovědi. Do záhlaví zapište své jméno, dnešní datum a třídu.

Dokument upravte tak, aby se vešel na jednu stranu.  Úprava bude taktéž hodnocena.

Výslednou práci vytiskněte.

(Připomínám, že během hodiny také napíšete a odevzdáte v tištěné podobě úkol č. 4 na straně 8 v učebnici PEK 3. a 4. ročník)

Písemná práce_1.doc (23 kB) 

Kontakt

Mgr. Josef Makovský

makovsky.j@szds-oa.cz

Vyhledávání