POLOLETNÍ SAMOSTATNÁ PRÁCE

09.01.2011 18:07

 

Samostatná pololetní práce

 

Rámcové zadání

 

Vedete obchodní korespondenci za svoji firmu s libovolnou firmou, kterou si vyberete v adresáři firem (doporučuji: využívejte dříve získaných zkušeností).

Vaše firma nabídne písemně této organizaci (dále označována jako firma B) své výrobky, popř. služby. Protože bude o vaši nabídku zájem, povedete korespondenci až do zdárného konce (tedy dodání zboží, služby).

Veškerá korespondence bude vedena na hlavičkovém papíře (předtisku) vaší firmy, který jste si vytvořili ve II. ročníku. Předtisky dodacího listu a faktury si můžete stáhnout z webových stránek https://makovsky.webnode.cz

Veškeré dokumenty tisknete a odevzdáváte vyučujícímu (pro svoji potřebu evidence odevzdaných tisků si odevzdanou položku zaznamenejte do tabulky – bude u vyučujícího).

Zadání této práce je uloženo na webových stránkách; můžete tedy pracovat i v klidu doma, používat můžete všechny dostupné zdroje informací. Jakým způsobem si rozvrhnete práci je zcela na vás, závazný je pouze termín odevzdání všech vytištěných dokumentů do 21. ledna 2010.

Nemáte-li doma net, lze zadání uložit na flasku a pracovat s údaji doma.

Zdůrazňuji, že v učebnici PEK pro 3. a 4. ročník máte  v přílohách uveden vzor dodacího listu i faktury.

 

 

 Vlastní zadání práce

  1. Vaše firma (dále označovaná jako firma A) zašle vybrané firmě  (dále jen firma B) nabídku svého zboží nebo služeb. Ve své nabídce vyzdvihnete některé své služby či zboží, nabízíte speciální cenu (slevu). Ke své nabídce přiložíte ceník svého zboží či služeb. (Datum D – dnešní den, ostatní údaje doplňte dle sebe)

Ceník bude vytvořen v Excelu, bude mít formát a náležitosti tabulky. V jednotlivých sloupcích tabulky uvedete a) číslo položky, b) název zboží (služby), c) jednotku (např. kus, hodina, kg), d) cenu za jednotku bez DPH a f) poznámku. V jednotlivých řádcích bude uvedeno pět různých položek (konkrétní zboží či služby), přitom první položka bude mít ve sloupci poznámka uvedeno termín akce.

  1. Abychom zabránili marnému čekání na objednávku od firmy B (známe některé spolužáky ze 3. A), vezmeme jako základ, že si firma B u vás objednává zboží či služby, které máte ve svém ceníku označené jako akce. S touto objednávkou budeme dále pracovat.
  2. Firma A napíše obchodní dopis, jímž potvrdí objednávku firmy B – tedy objednávku z bodu 2. (Datum – D+2)
  3. Firma A zašle firmě B upozornění (avízo), že objednávka zboží či služeb je připravena; upřesněte datum, čas, způsob dodání (popř. jakým způsobem bude vaše služba uskutečněna). (Datum – D+4)
  4. Firma A vystaví firmě B dodací list na objednané zboží (služby) a taktéž fakturu na totéž. Fakturu i dodací list pošlete jako přílohy průvodního dopisu firmě B.

 

 

Kontakt

Mgr. Josef Makovský

makovsky.j@szds-oa.cz

Vyhledávání